CryCry OMGOMG AngryAngry WTFWTF

Τραγωδία στο Ηράκλειο – 5χρονο έπεσε από μπαλκόνι

ÅêäÞëùóç êáèéÝñùóçò ÇìÝñáò ÌíÞìçò ãéá ôïõò íåêñïýò ôïõ ÅÊÁ ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ, ôçí ÄåõôÝñá 14 Éáíïõáñßïõ 2019. Ç óõãêåêñéìÝíç çìåñïìçíßá åßíáé óõìâïëéêÞ, êáèþò óôéò 14 Éáíïõáñßïõ ôïõ 2001 óêïôþèçêáí ðÝíôå Üôïìá, Ýðåéôá áðü ðôþóç åëéêïðôÝñïõ ôïõ ÅÊÁÂ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να πεντάχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι.

 

 

 

Περισσότερα σε λίγο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συγκινεί ο Ντε Νίρο για τον σεισμό στη Σάμο-“Οι σκέψεις μου είναι στις οικογένειες των θυμάτων”

Συντετριμμένη η Χρηστίδου στον αέρα του OPEN. Τι συνέβη;